Byggnation

Revelopment hjälper dig att förverkliga ditt butikskoncept genom att bygga upp den nya butiken!

Vi har samarbete med professionella och erfarna hantverkare – allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg i hela processen. Vårt stora nätverk och redan etablerade kontakter med fastighetsägare gör processen smidig.

Varför inte låta oss sköta både er nyetablering och butiksuppbyggnad? Vi har hand om all kontakt med hantverkare, fastighetsägare och andra aktörer,  vilket gör att du som kund kan lägga energi på rätt saker.

Om ni är i läge att avveckla en butik hjälper vi till med nedmontering och återställning av lokalen.