Referenser

Revelopment utvecklas framgångsrikt med starka och expansiva uppdragsgivare. Många av våra uppdragsgivare har under åren valt att flytta över hela det interna etableringsansvaret innefattande nyetablering, omlokalisering, hyresförhandling och hyreskontraktsadministration på Revelopment. Det är ett fint bevis på att vi med kundperspektiv och långsiktighet skapar bestående värden i våra uppdragsgivares verksamhet. John H Larsson grundare till Revelopment Consulting

Kvalitet och design för hemmet

Cervera är butiken med design- och kvalitetsprodukter till köket och hemmet. Att bjuda kunderna på en inspirerande butiksmiljö med hög servicegrad är viktigt för butikskedjan.

Idag har kedjan 68 fysiska butiker från Luleå i norr till Malmö i Söder. Nu söker man cirka 400-700 kvadratmeter stora lokaler i centrala Stockholm och Göteborg.