Referenser

Revelopment utvecklas framgångsrikt med starka och expansiva uppdragsgivare. Många av våra uppdragsgivare har under åren valt att flytta över hela det interna etableringsansvaret innefattande nyetablering, omlokalisering, hyresförhandling och hyreskontraktsadministration på Revelopment. Det är ett fint bevis på att vi med kundperspektiv och långsiktighet skapar bestående värden i våra uppdragsgivares verksamhet. John H Larsson grundare till Revelopment Consulting

Sveriges största pysselbutik

Panduro Hobby erbjuder ett heltäckande sortiment för alla typer av hobbyutövare. Det består av 10 000 artiklar där en fjärdedel förnyas årligen.

Panduro har egen produktutveckling på huvudkontoret i Malmö, där materialsatser och utförliga instruktioner tas fram. Panduro växer med två-tre butiker per år samtidigt som kedjan omlokaliserar till bättre lägen när tillfälle ges. Butikerna är mellan 250-300 kvadratmeter i städer med mer än 50 000 invånare.