Referenser

Revelopment utvecklas framgångsrikt med starka och expansiva uppdragsgivare. Många av våra uppdragsgivare har under åren valt att flytta över hela det interna etableringsansvaret innefattande nyetablering, omlokalisering, hyresförhandling och hyreskontraktsadministration på Revelopment. Det är ett fint bevis på att vi med kundperspektiv och långsiktighet skapar bestående värden i våra uppdragsgivares verksamhet. John H Larsson grundare till Revelopment Consulting

Peak Performance expanderar i regionstäder

Revelopment är stolta över förtroendet att få etablera ett av Sveriges starkaste sportvarumärke.

Nu expanderar Peak Performance i Stockholm med fokus på de större städerna i Sverige. Ytan ska vara mellan 130-180 kvm.