Hyreskontraktadministration

Revelopment administrerar och bevakar hyreskontrakt för flera svenska detaljhandelskedjor. Utöver påminnelser till berörda personer så levererar vi också regelbundna statusrapporter med de hyreskontrakt som löper ut tillsammans med indikationer på marknadshyror och förslag på åtgärder. Samtliga uppgifter och dokument sparas och säkerhetskopieras i ett molnbaserat avtalssystem tillgängligt för önskat antal personer i er organisation. För mer information kontakta John H Larsson.