Referenser

Revelopment utvecklas framgångsrikt med starka och expansiva uppdragsgivare. Många av våra uppdragsgivare har under åren valt att flytta över hela det interna etableringsansvaret innefattande nyetablering, omlokalisering, hyresförhandling och hyreskontraktsadministration på Revelopment. Det är ett fint bevis på att vi med kundperspektiv och långsiktighet skapar bestående värden i våra uppdragsgivares verksamhet. John H Larsson grundare till Revelopment Consulting

Underklädesvarumärket som växer i raketfart

Med cirka 700 butiker i 17 länder är Hunkemöller det snabbast växande underklädesvarumärket i Europa med The Carley Group som huvudägare. I Sverige har Hunkemöller 21 butiker och målet ytterligare minst 40 butiker inom 3-5 år.

Vi söker efter attraktiva butikslägen i städer från 50 000 invånare och uppåt med stort fokus på en flagshipsbutik i Stockholm. Lokalerna ska vara minst 150 kvadratmeter.