Nyetablering

Revelopment hjälper dig att expandera din verksamhet på den svenska marknaden!

Vi upprättar förslag till etableringsplan och presenterar ert butikskoncept för intressanta fastighetsägare på den svenska marknaden. Revelopment åtar sig uppdraget att genomföra förhandlingar med fastighetsägare och tar fram förslag till hyreskontrakt för ert företag.

Revelopment har ett stort nätverk och känner väl till de stora fastighetsägarna. Detta ger er ett stort försprång!

Vi har möjligheter att hjälpa er med enstaka premiumetableringar så väl som hela etableringsuppdrag för alla delar av Sverige.