Referenser

Revelopment utvecklas framgångsrikt med starka och expansiva uppdragsgivare. Många av våra uppdragsgivare har under åren valt att flytta över hela det interna etableringsansvaret innefattande nyetablering, omlokalisering, hyresförhandling och hyreskontraktsadministration på Revelopment. Det är ett fint bevis på att vi med kundperspektiv och långsiktighet skapar bestående värden i våra uppdragsgivares verksamhet. John H Larsson grundare till Revelopment Consulting

Storsatsande tandvårdskedja med fokus på tillgänglighet

My Dentist är ny svensk tandvårdskedja som på kort tid har blivit en stark aktör i den privata tandvårdsbranschen. Företagets första tandvårdsklinik öppnade i Västerås och blev en omedelbar succé. Under 2017 är målet att öppna ytterligare tio nya tandvårdskliniker.

Revelopment ansvarade för etableringen av den första tandvårdskliniken i Västerås. Nu fortsätter samarbetet och Revelopment har fått ett totalansvar för My Dentists samtliga etableringar i Sverige. Göteborg, Malmö, Örebro, Norrköping, Linköping och Borås är några av de viktigaste städerna under 2017.

Revelopment söker butikslokaler med bra lägen på omkring 250-350 kvadratmeter, varav cirka 30 m2 butiksyta i gatuplan.