Tjänster

 • NYETABLERING

  Revelopment har genom åren på uppdrag av internationella och nationella koncept etablerat butiker i hela Sverige. Med gedigen kunskap om den svenska detaljhandelsmarknaden och ett stort nätverk ger vi er de bästa förutsättningarna för en framgångsrik expansion på den svenska marknaden.

 • AVVECKLING

  Revelopment tar ett totalansvar för hela avvecklingsprocessen vilket innebär att vi genom våra stora nätverk söker efter köpare ofta selektivt och diskret, vi organiserar visningar av lokalerna, tillhandahåller underlag, förhandlar om köpeskilling, ta fram överlåtelseavtal, pratar med hyresvärden och säkerställer att överlåtelsen blir godkänd. etc.

 • HYRES-
  FÖRHANDLING

  Revelopment har en omfattande kännedom kring marknadshyror och gedigen kompentens inom hyresförhandlingar. I vårt uppdrag genomför vi uppsägningar, hänskjutningar till hyresnämnd, hyresförhandlingar, kartläggning av marknadshyror, m.m. Våra arvoden är sucessfee baserade.

 • HYRESKONTRAKT-
  ADMINISTRATION

  Revelopment administrerar och bevakar hyreskontrakt för flera svenska detaljhandelskedjor. Utöver påminnelser till berörda personer så levererar vi också regelbundna statusrapporter med de hyreskontrakt som löper ut tillsammans med indikationer på marknadshyror och förslag på åtgärder. Samtliga uppgifter och dokument sparas och säkerhetskopieras i ett molnbaserat avtalssystem tillgängligt för önskat antal personer i er organisation.


Comments are closed.